Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
57,62
+0,49
+0,86%
Dầu Brent giao ngay
61,90
+0,52
+0,85%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
197,60
+1,38
+0,70%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
157,37
+1,42
+0,91%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,34
-0,12
-3,49%
 
Nguồn: Vinanet