Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
92,31
-0,10
-0,11%
Dầu Brent giao ngay
98,00
-0,39
-0,40%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
270,89
-0,77
-0,28%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
259,94
-1,20
-0,46%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,83
-0,01
-0,13%
 
Nguồn: Vinanet