Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
111,82
+0,05
+0,04%
Dầu WTI giao ngay
99,23
-0,09
-0,09%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
307,74
-0,07
-0,02%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
278,82
+0,51
+0,18%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,53
+0,11
+2,51%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet