Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
90,90
+0,03
+0,03%
Dầu Brent giao ngay
97,02
+0,05
+0,05%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
268,82
+0,11
+0,04%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
258,38
-0,09
-0,03%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,84
-0,01
-0,34%
 
Nguồn: Vinanet