Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
111,61
+0,05
+0,04%
Dầu WTI giao ngay
98,66
-0,25
-0,25%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
306,76
+0,75
+0,25%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
278,03
0,00
0,00%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,47
+0,01
+0,13%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet