Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
57,06
-0,06
-0,11%
Dầu Brent giao ngay
61,54
-0,15
-0,24%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
199,07
0,00
0,00%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
156,98
-0,06
-0,04%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,18
+0,01
+0,35%
 
Nguồn: Vinanet