Dầu thô (USD/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
103,12
0,00
0,00%
Dầu Brent giao ngay
108,10
+0,07
+0,06%
Dầu WTI giao ngay
 
 
 
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
288.10
+0.56
+0.19%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
286.73
+0.72
+0.25%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3.75
-0.01
-0.24%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet