Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
91,55
-0,01
-0,01%
Dầu Brent giao ngay
96,66
-0,19
-0,20%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
267,50
-0,82
-0,31%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
262,18
-0,69
-0,26%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,83
+0,01
+0,37%
 
Nguồn: Vinanet