Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
110,53
+0,68
+0,62%
Dầu WTI giao ngay
103,16
+0,96
+0,94%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
309,88
-0,04
-0,01%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
284,46
+1,13
+0,40%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
5,70
-0,43
-7,06%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet