Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
111,90
+0,34
+0,30%
Dầu WTI giao ngay
99,22
0,00
0,00%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
307,83
0,00
0,00%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
281,42
+3,39
+1,22%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,42
-0,05
-1,05%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet