Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
109,82
-0,82
-0,74%
Dầu WTI giao ngay
101,55
-1,27
-1,24%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
308,75
+0,03
+0,01%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
280,60
-2,73
-0,96%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,84
-0,60
-11,09%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet