Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
111,99
+0,09
+0,08%
Dầu WTI giao ngay
99,17
-0,05
-0,05%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
308,63
+0,80
+0,26%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
282,38
+0,96
+0,34%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,45
+0,04
+0,79%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet