Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
107,62
-0,03
-0,03%
Dầu WTI giao ngay
105,46
-0,03
-0,03%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
303,27
-1,43
-0,47%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
303,37
+1,67
+0,55%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,64
0,00
0,00%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet