Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
109,76
+0,25
+0,23%
Dầu WTI giao ngay
102,73
+0,90
 
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
313,53
+3,10
+1,00%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
280,98
+1,17
+0,42%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,80
-0,30
-5,91%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet