Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
73,09
-0,60
-0,81%
Dầu Brent giao ngay
77,15
-0,60
-0,77%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
239,65
0,00
0,00%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
201,22
-2,29
-1,13%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,34
-0,01
-0,25%
 
Nguồn: Vinanet