Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
110,02
+0,33
+0,30%
Dầu WTI giao ngay
97,23
+0,65
+0,67%
Xăng dầu (Uscent/gal)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

291,52
+1,02
+0,34%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
310,54
-0,12
-0,04%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,02
-0,04
-1,08%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet