Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
107,35
+0,18
+0,17%
Dầu WTI giao ngay
104,58
-0,12
-0,11%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
301,40
+0,39
+0,13%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
305,31
+0,87
+0,29%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,48
-0,08
-2,11%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet