Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
112,29
+0,11
+0,10%
Dầu WTI giao ngay
100,27
-0,05
-0,05%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
313,25
+0,84
+0,27%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
282,93
+1,32
+0,47%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,43
+0,06
+1,35%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet