Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
107,52
+0,07
+0,07%
Dầu WTI giao ngay
104,42
-0,13
-0,12%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
301,75
+0,13
+0,04%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
301,50
+0,25
+0,08%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,46
-0,01
-0,35%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet