Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng        
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
77,99
+0,50
+0,65%
Dầu WTI giao ngay
74,40
+0,19
+0,26%
Xăng dầu (Uscent/gal)            
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
237,53
+1,32
+0,56%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
200,88
+0,72
+0,36%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,98
0,00
+0,08%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet