Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
46,94
-1,30
-2,69%
Dầu Brent giao ngay
51,67
-1,32
-2,49%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
145,52
-2,36
-1,60%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
167,97
-2,11
-1,24%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,69
-0,01
-0,19%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg