Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
108,40
+0,64
+0,59%
Dầu WTI giao ngay
99,84
+0,42
+0,42%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
292,59
-0,22
-0,08%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
294,65
+0,77
+0,26%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,74
+0,02
+0,51%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg