Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
52,31
-0,74
-1,39%
Dầu Brent giao ngay
57,65
-0,26
-0,45%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
158,64
-1,49
-0,93%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
184,66
+0,01
+0,01%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,77
+0,01
+0,40%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg