Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
48,97
+0,52
+1,07%
Dầu Brent giao ngay
54,92
+0,76
+1,40%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
150,15
+1,98
+1,34%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
178,50
+1,84
+1,04%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,68
+0,02
+0,60%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg