Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
50,11
0,00
0,00%
Dầu WTI giao ngay
47,64
-0,72
-1,49%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
169,61
-0,69
-0,41%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
131,74
-0,58
-0,44%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,91
-0,03
-1,12%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet