Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu Brent giao ngay
48,39
+0,12
+0,25%
Dầu WTI giao ngay
46,53
+0,28
+0,61%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
162,47
+0,14
+0,09%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
130,30
+0,36
+0,28%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,16
0,00
+0,13%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg