Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
47,54
-1,15
-2,36%
Dầu Brent giao ngay
48,88
+0,04
+0,08%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
134,35
-1,53
-1,13%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
164,43
-2,13
-1,28%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,97
-0,16
-5,08%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg