Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
46,39
0,00
0,00%
Dầu Brent giao ngay
48,39
+0,40
+0,83%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
132,50
+1,22
+0,93%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
163,66
+1,00
+0,61%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,94
+0,11
+3,74%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg