Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
47,35
-0,43
-0,90%
Dầu Brent giao ngay
48,69
-0,34
-0,69%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
131,71
-0,84
-0,63%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
163,74
-0,90
-0,55%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,99
+0,02
+0,64%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg