Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
47,19
+0,88
+1,90%
Dầu Brent giao ngay
49,49
+0,97
+2,00%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
135,15
+2,07
+1,56%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
166,23
+2,44
+1,49%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,87
+0,03
+1,13%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg