Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
110,54
+0,18
+0,16%
Dầu WTI giao ngay
104,35
+0,61
+0,59%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
295,49
+0,42
+0,14%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
302,35
+1,77
+0,59%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,41
+0,05
+1,06%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg