Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
45,03
-0,56
-1,23%
Dầu Brent giao ngay
48,41
-0,38
-0,78%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
134,00
-0,79
-0,59%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
164,25
-0,42
-0,26%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,92
-0,06
-2,14%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg