Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
45,19
+0,04
+0,09%
Dầu Brent giao ngay
48,22
+0,06
+0,12%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
131,77
+0,10
+0,08%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
164,38
+0,40
+0,24%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,92
+0,03
+1,18%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg