Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
44,52
-0,01
-0,02%
Dầu Brent giao ngay
49,03
-0,10
-0,20%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
135,99
+0,62
+0,46%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
162,10
+0,26
+0,16%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,71
-0,01
-0,51%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg