Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu thô kỳ hạn Nymex

 
 
 

Dầu Brent giao ngay

110,04
+0,07
+0,06%

Dầu WTI giao ngay

103,42
-0,16
-0,15%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

291,95
+0,05
+0,02%

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

301,75
+0,39
+0,13%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,57
+0,01
+0,26%

Khí gas giao ngay

 
 
 

Nguồn: Vinanet/Bloomberg