Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
105,97
+0,12
+0,11%
Dầu WTI giao ngay
100,47
+0,10
+0,10%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
290,00
-1,55
-0,53%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
286,50
-3,78
-1,30%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,47
-0,01
-0,31%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg