Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
50,03
+0,44
+0,89%
Dầu Brent giao ngay
60,22
+0,68
+1,14%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
191,97
+2,24
+1,18%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
190,00
+1,27
+0,67%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,67
-0,02
-0,89%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg