Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
50,93
+0,45
+0,89%
Dầu Brent giao ngay
56,82
+0,25
+0,44%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
152,75
+0,27
+0,18%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
181,16
+0,57
+0,32%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,62
+0,02
+0,73%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg