Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
52,28
+0,59
+1,14%
Dầu Brent giao ngay
58,09
+0,29
+0,50%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
157,33
+1,42
+0,91%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
184,20
+0,29
+0,16%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,66
+0,08
+2,95%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg