Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
50,93
+0,51
+1,01%
Dầu Brent giao ngay
56,08
+0,53
+0,95%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
174,71
+0,79
+0,45%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
170,87
+1,06
+0,62%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,62
0,00
+0,04%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg