Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
50,44
+0,83
+1,67%
Dầu Brent giao ngay
59,80
+0,07
+0,12%
Xăng dầu (Uscent/gal)           
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
189,83
+1,64
+0,87%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
187,94
+1,04
+0,56%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,72
-0,12
-4,09%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg