Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
48,90
+0,61
+1,26%
Dầu Brent giao ngay
56,86
+0,47
+0,83%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
182,09
+0,26
+0,14%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
182,24
+0,89
+0,49%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,74
+0,01
+0,26%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg