Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
49,43
+0,59
+1,21%
Dầu Brent giao ngay
55,05
+0,39
+0,71%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
154,71
+0,39
+0,25%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
182,65
+1,24
+0,68%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,82
+0,03
+0,93%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg