Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
51,62
+0,41
+0,80%
Dầu Brent giao ngay
57,05
+2,39
+4,37%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
160,94
+1,39
+0,87%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
192,96
+1,59
+0,83%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,73
+0,02
+0,74%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg