Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
44,18
-0,66
-1,47%
Dầu Brent giao ngay
53,98
-0,69
-1,26%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
174,83
-1,40
-0,79%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
170,28
-1,02
-0,60%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,72
-0,01
-0,22%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg