Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
44,22
-0,44
-0,99%
Dầu Brent giao ngay
55,86
-0,05
-0,09%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
179,60
-0,31
-0,17%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
176,96
-0,29
-0,16%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,92
-0,01
-0,17%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg