Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
109,87
+0,12
+0,11%
Dầu WTI giao ngay
102,05
+0,03
+0,03%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
295,85
+0,49
+0,17%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
298,31
+0,96
+0,32%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,42
0,00
+0,09%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg