Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
109,48
+0,11
+0,10%
Dầu WTI giao ngay
102,58
-0,03
-0,03%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
294,38
+0,29
+0,10%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
296,61
+0,15
+0,05%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,48
+0,01
+0,20%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg