Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
110,35
-0,01
-0,01%
Dầu WTI giao ngay
103,67
-0,07
-0,07%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
295,29
+0,22
+0,07%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
300,58
0,00
0,00%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
4,37
+0,01
+0,32%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Nguồn: Vinanet/Bloomberg