Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu WTI giao ngay
49,54
+0,09
+0,18%
Dầu Brent giao ngay
59,19
+0,29
+0,49%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
164,99
+0,37
+0,22%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
217,20
-4,59
-2,07%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
2,88
+0,01
+0,17%
Nguồn: Vinanet/Bloomberg